Farní tým

V našich farnostech veškeré služby zajišťují dobrovolníci, kteří s nadšením a obětavostí slouží svými schopnostmi, časem, láskou.

Mezifarní služby

 • liturgická pomoc – akolyté: Martin Čapek, David Maňhal, Pavel Polánka
 • redakce zpravodaje – Michaela Valášková (šéfredaktorka), Jitka Faměrová, P. Rudolf Hušek, Ludmila a František Jirsovi,  Renata Turková, Barbora Zdychyncová
 • internetové stránky – František Jirsa

Ve farnosti Blatná

 • liturgické služby – kostelník Václav Vlk, varhanice Ludmila Vlková, komorní sbor, skupina lektorů, ministranti
 • pomocné služby – skupina žen uklízejících kostel, skupina mužů zajišťujících sečení trávy, zvoníci

Ve farnosti Černívsko

 • manželé Urbanovi – kostelničení, úklid a výzdoba kostela
 • rodina Šmrhova – liturgické služby

Ve farnosti Kadov u Blatné

 • Václav Ladman – kostelník (kostel Kadov)
 • Ludmila Vlková – varhanice (kostel Kadov)
 • rodina Čadova – liturgické služby (kostel Kadov a Bezděkov)
 • rodina Šulcova – liturgické služby, kostelničení, úklid a výzdoba kostela (kostel Bezděkov)

Ve farnosti Sedlice

 • služba kostelníka – František Hajdekr a Josef Prexl
 • varhaníci – Richard Semiginovský a František Hajdekr
 • pomocné služby – skupina žen uklízejících kostel

Ve farnosti Záboří u Blatné

 • liturgické služby – kostelník pan Kadaně, varhaník Petr Břicháček, rodina Slancova
 • pomocné služby – Milena Břicháčková (úklid a výzdoba kostela)