Marta Šmrhová – O změnách v Černívsku a Mariánském sdružení

Na podzim loňského roku se z Velkého Boru do Střížovic přistěhovali manželé Šmrhovi s dětmi.

Můžete se nám, prosím, krátce představit?
Jmenuji se Marta Šmrhová, jsem na mateřské dovolené s dvouletou dcerkou Klárkou a jsem zdravotní sestra. Manžel Pavel je strojní inženýr, pracuje v Blatné. Nejstarší syn Pavel (17) studuje SPŠ ve Strakonicích, mladší Petr (15) končí ZŠ T. G. M. v Blatné a chystá se též na strojní průmyslovku. Nejstarší dcera Marta (14) je žákyní 8. ročníku, mladší dcera Liduška (11) je v 5. ročníku. S pomocí Boží děti změnu školy dobře zvládly.

Patříte k farnosti Blatná, ale zapojili jste se především do života farnosti
Černívsko. Byla to jen věc vzdálenosti od kostela? Jak se ve farnosti cítíte?
Tato farnost je nám od prvního dne velmi milá a připomíná mi domov, neboť v mé rodné farnosti je též menší kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici. Navíc máme tady na hřbitově příbuzné. Jak jsme si zvykli? Není to jednoduché se někam zařadit, když nikoho neznáte. Musím říci, že s pomocí Boží a lidí ochotných nás přijmout se tu cítíme dobře. Byli jsme zvyklí alespoň něco málo podle svých možností ve farnosti dělat. Oba dva pocházíme z varhanických rodin, a tak i naše děvčata vykročila tím směrem. Naše děti ministrovaly rády od předškolního věku, proto se i tady chlapci ochotně nabídli. Já s manželem děláme lektorskou činnost.

Paní Šmrhová, víme o Vás, že jste členkou Sdružení mariánské mládeže,
můžete nás s tímto sdružením seznámit?
Sdružení si přála sama Panna Maria, která se v roce 1830 zjevila sv. Kateřině Labouré, novicce ze Společnosti Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul (vincentky). Na Slovensku toto sdružení funguje od 1861, u nás vzniklo před 24 lety a u jeho zrodu stál P. Josef Břicháček, rektor Svaté Hory, a sestřičky sv. Vincence z Pauly, zejména s. Margita Grobarčíková. Jejich požehnanou prací a neúnavným se věnováním mladým, si Panna Maria k sobě během velmi krátké doby přivedla 350 mladých lidí, vzniklo 20 společenství a velké požehnání v podobě exercicií pro mladé. Cílem SMM je zvláštním způsobem ctít Neposkvrněné početí P. Marie. Naše motto zní MARIA BEZ HŘÍCHU POČATÁ, ORODUJ ZA NÁS, KTEŘÍ SE K TOBĚ UTÍKÁME. Symbolem je zázračná medailka. Panna Maria řekla sv. Kateřině, že kdo s důvěrou bude nosit onu medailku, obdrží mnohé milosti. Být členem SMM znamená zvolit si P. Marii za svou Matku, vzor a ochránkyni na cestě životem a následovat její cnosti, zejména lásku, čistotu, pokoru a poslušnost. SMM sdružuje děti a mladé lidi. Máme své zasvěcení a apoštolát. Ovocem našeho sdružení je 17 duchovních povolání a řada krásných mariánských rodin, které se snaží žít po vzoru P. Marie.

Rozhovor připravila Michaela Valášková