Marie a Ondřej Ledničtí – Manželská setkání

Marie a Ondřej Ledničtí žijí v Čerčanech u Benešova, mají tři děti: Kryštofa (17), Tadeáše (14) a Ráchel (11). Marie pracuje jako zdravotní laborantka, Ondřej je programátor. Spolu s dalšími manželskými páry připravují Manželská setkání, která koncem července 2021 proběhnou v Blatné.

Co to jsou Manželská setkání?
Jedná se o týdenní pobyt manželů nebo i celých rodin, zaměřený na obnovení, zlepšení, prohloubení a upevnění vztahů v manželství a rodině. Zahrnuje přednášky, diskuse v malých skupinkách, duchovní a odpočinkový program. Pokud se kurzu účastní i děti, je pro ně po dobu přednášek a skupinek připraven zajímavý program pod vedením tzv. „pečounů“. Celý týdenní kurz je zakončen „manželskou maturitou“. Přednášky připravují manželé, účastníci minulých setkání, nejedná se o odborná pojednání, ale především o osobní zkušenosti. Není to dovolená, je to čas, který je třeba využít k práci na vztahu mezi manžely.
Kromě letního týdenního setkání pořádáme také jarní a podzimní víkendové duchovní obnovy.

Jaká jsou témata přednášek?
Začínáme přednáškou Krize v manželství. Další témata jsou: Priority (druhy lásky), Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Komunikace I. a II., Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Sexualita, Pozornosti.

Jaká je historie tohoto setkávání?
Myšlenka k nám přišla z Finska, kde se od roku 1973 pořádají kurzy přednášek z manželského života, které později byly transformovány v týdenní tábor. Do Československa přivezli Manželská setkání manželé Vyleťalovi, kteří v roce 1987 absolvovali finský kurz a v létě roku 1989 uspořádali první kurz v Čechách. Následně se dílo rozrostlo až na 8 samostatných kurzů (včetně Slovenska), kterými ročně projde cca 600 párů.

Jak jste se setkali s Manželskými setkáními?
Na „manželáky“ nás zvali několik let přátelé. My jsme se rozhoupali po 6-ti letech manželství (2009) a od té doby je to pro nás letní priorita číslo jedna. Do letošního roku jsme na „manželácích“ byli 9x, z toho 4x jako provázející pár skupinky.

Co vám MS dala jako účastníkům?
Byl to pro nás velmi osvěžující týden, do té doby jsme skoro neměli dovolenou, po letech to byl první týden, který jsme měli jenom pro sebe, užili jsme si práci na vztahu. Oslovila nás přátelská atmosféra, duchovní prostředí, bezpečný prostor, možnost otvírání problematických věcí. Pokaždé se vracíme jako znovu zamilovaní.

Proč jste se zapojili do organizace setkání?
To, co jsme dostali, bychom chtěli vracet, umožnit skvělou zkušenost i dalším. Nejprve jsme hráli v kapele a zpívali, pak Ondřej vedl sportovní aktivity, pak jsme byli provázející pár pro skupinku. Dlouholetí organizátoři před dvěma lety skončili a hledali nástupce. Sami jsme se na náročnou organizaci přípravy necítili, proto setkání připravujeme s dalšími dvěma manželskými páry. Na zajištění průběhu týdne se podílí ještě asi dalších 15 párů: provázející páry skupinek, hudební skupina, technika.

Jak probíhá typický den?
Začínáme mší nebo modlitbou před snídaní. Pokud je ráno modlitba, mše je přesunuta na večer. Z jedné místnosti vždy uděláme po dobu kurzu kapli. Dopoledne i odpoledne je jeden přednáškový blok: přednáška (cca 45 minut) a diskuse ve skupinkách. Skupinku tvoří 3 nebo 4 páry, k dispozici mají úkolové listy s otázkami. Každá skupinka má svůj provázející pár, který hlídá čas a provází diskusí. Některé diskuse se mohou odehrávat pouze mezi manželi.
Během přednáškových bloků mají děti na starosti pečovatelé. Všechny věkové skupinky dětí mají na celý týden připravený program.

Každý den v týdnu je stejný?
Začínáme v sobotu obědem a na programu je jedna odpolední přednáška, v úterý odpoledne je volno, v pátek odpoledne je tzv. „maturita“ – odpolední procházka, na které si manželé pomocí drobných úkolů hravou formou projdou obsah celého kurzu, večer je slavnostní mše s obnovou manželského slibu a maturitní večírek. Po celou dobu je přítomen kněz a čtyři dny také rodinný terapeut. Na programu bývá také delší Modlitba za vnitřní uzdravení a večerní povídání na duchovní téma. Program kurzu doplňují dobrovolné aktivity – sport, procházky po okolí, posezení s přáteli nebo taneční večer. Slavnostní zakončení kurzu probíhá v sobotu dopoledne, před obědem se rozjíždíme domů.

Proč pořádáte kurz v Blatné?
Dříve jsme kurz pořádali v Litomyšli, ale letos to již není možné. Hledali jsme nové místo pro cca 200 lidí, kde se vaří, je k dispozici přednáškový sál, rozumné zázemí, hřiště. Našli jsme areál SOŠ v Blatné, který je pro nás ideální. Setkali jsme se zde také s velmi vstřícným jednáním.

Kdo se může zúčastnit?
Náš kurz je určen pro manžele. V minulosti byly pokusy s pozváním i nesezdaných účastníků, ale moc se to neosvědčilo. Nutná je dobrovolná účast obou manželů, alespoň tolerance ke křesťanskému rozměru kurzu. Setkání není určeno pro závislé na alkoholu nebo drogách, pro vážně psychicky nemocné a pro páry s nevyřešenou nevěrou. Nejedná se o terapeutický kurz.

Kolik to stojí?
Poplatek za kurz je 4000,- za dospělou osobu, 3000,- nebo 3500,- za dítě.

Co všechno se z toho platí?
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, příspěvek na pečovatele (v platbě za dítě), kněze a rodinného terapeuta. V ceně není úterní a páteční večeře, tyto dny mají zvláštní režim.
Kurz je připravován na neziskové bázi, snažíme se držet nízkou cenu, abychom umožnili účast všem potřebným rodinám.

Vy jako organizátoři také máte nějakou finanční odměnu?
Nemáme, vše děláme dobrovolně a zadarmo.

Pokud se zúčastní někdo z Blatné, je možné spát doma?
Není to vhodné – celý kurz je postaven na atmosféře důvěry a bezpečí, která se od prvního dne na kurzu postupně buduje a prohlubuje. Pokud účastníci jen dojíždějí, večer se vracejí do svých rodin a zajetých stereotypů. Efekt celého kurzu tím může být velmi narušen. Primárně se tedy jedná o týdenní pobyt, výjimky jsou řešeny individuálně. Pokud by důvodem pro neúčast byla finanční otázka, je i toto možné řešit.

Jak je možné se přihlásit?
Na webu https://www.manzelskasetkani.cz/ hned na první stránce je ke stažení přihláška a průvodní dopis ke kurzu. Další informace na webu nebo na telefonu +420 737 961 421 (Jana Nejezchlebová).

Červen 2021                                                                          Rozhovor připravil František Jirsa