Kadov u Blatné

Zasvěcení farního kostela: sv. Václav

Zasvěcení filiálního kostela: sv. Ondřej (Bezděkov)

Datum poutě: 28. září (Kadov); 10. srpna (Bezděkov – na sv. Vavřince)

Přifařené obce: Bezděkov, Lnářský Málkov, Nezdřev, Pole, Slatina, Vrbno, Zahorčičky

Počet obyvatel (včetně přifařených obcí): přibližně 700

Počet návštěvníků nedělních bohoslužeb: 10 až 15 (Kadov); 20 až 25 (Bezděkov)